Zespół Backstage Acoustic, jako administrator danych osobowych, zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu.

Przekazane dane osobowe służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na nadesłane zapytanie. Żadne dane osobowe przekazane w formularzu nie będą udostępnione osobom trzecim. Dane zachowane są do czasu przekazania wniosku z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub z osiągnięciem celu przetwarzania.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@backstage.com.pl